Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Toros Dağları

Toros Dağları

Toros dağları, Ülkemizin Akdeniz kıyılarına paralel şeklinde, Rodos Adasından Suriye sınırına kadar yaklaşık 2 bin kilometrelik bir dağ zincirinden oluşmuştur. Bu zincirin en yüksek noktası olarak 4 bin metrelik Demirkazık zirvesidir. Torosların bu bölgesi Aladağlar ismiyle de anılmaktadır. Ülkemizin en başta gelen sıradağları olarak bilinirler. Anadolu'nun güney kesiminde Akdeniz kıyıları yanı sıra uzanmasının ardında doğuya doğru olan kolları Doğu Anadolu Bölgesinin içlerine kadar sokulurlar. Büyük bir kısmı Akdeniz bölgesinde olan Toros dağları, diğer bir kısmı da Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Anadolu'nun güney kıyıları boyunca uzanmaktadırlar. Anadolu'nun güney kıyıları boyunca uzayan Toros dağları, İç Anadolu'yu Akdeniz kıyılarından ve Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'dan ayıran, uzanış yönleri, yükseklikleri değişik sıralardan oluşan dağların tümüne verilen isimdir. Güneybatı Anadolu'nun Akdeniz kıyılarından, Türkiye'nin güneydoğu köşesi olan Hakkâri yöresine kadar uzanmaktadırlar.

Toros dağlarının oluşumu


Toros dağları Kuzey Anadolu dağları gibi 3. Jeolojik zamanda alp orojenez ile oluşmuştur. 2. Jeolojik zaman boyunca Tetis Okyanusunun tabanında bulunmakta olan arazi tortul maddeleri ile dolmuştur. Tetis Okyanusu'nun tabanı karadan dış kuvvetlerinin yani rüzgâr, akarsu, buzul, dalga, deniz akıntıları gibi taşıdığı malzemeler ile birikmeye başlamıştır. Deniz tabanında biriken taşınmış malzemeler üstten gelen basınç ile tortul taşlara dönüşmüştür. Bu özelliği ile 20. Yüzyılın başlarından bu yana yer bilimcilerin ilgisini çekmiştir. Fakat Toros kuşağının jeoloji özellikleri konu alan sistemli araştırmaları sayesinde yakın bir geçmişe dayanmaktadır. Özellikle 1940-1950 yılları arasında yapılan araştırmalar neticesinde Toros dağlarının genel jeoloji özelliklerine bağlı olarak ilk önemli verilerin kaynağının oluşturmaktadır. Özellikle son on yıl içerisinde Toros dağlarının farklı kesimlerinde yerli ve yabancı yerbilimciler tarafından yapılmış olan araştırmalarla bu kuşağın jeoloji özelliklerin ortaya çıkarılmasında önemli gelişmeler sağlanmış ve Toros dağlarının son yıllara kadar bilinenden çok farklı ve karmaşık özelliklere sahip olduğunu görülmüştür.

Toros dağları başlıca bölümleri

  • Doğu Toroslar: Aladağlar'dan sonra Toros dağları farklı kollar halinde doğuya uzanmaktadır. Bu sıralardan Doğu Anadolu Bölgesinin merkezi kesimine doğru uzanan arasında Tahtalı, Karasu-Aras, Munzur dağları en önemli silsileler olarak görülmektedirler.
  • Güneydoğu Toroslar. Doğu Anadolu Bölgesini güneyden bir yay halinde kuşatan dağlar olarak bilinirler. Batı ucunda Amanos dağlarına ulaşan bu dağlar, doğuda Van Gölü, güneyindeki Hakkari yöresinde çok yüksek, geniş bir dağlık alan meydana getirmelerinden dolayı, burada Cilo Dağı'nın yüksekliği 4.168 metreye kadar varmaktadır.
  • Orta Toroslar: Uzun yayla Platosu ile Taşeli Platosu arasında kalan Orta Toros sıraları başlangıçta Göksu Nehri ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Orta Toroslar da irtifa kuzeydoğu yönde gittikçe artmaktadır. Toros sıralarının en yüksek noktalarına Bolkar Dağları (3585 m) ve Aladağlar (3756 m) üzerinde erişilmektedir. Bu dağlar arasındaki Çakıt Vadisi ve bu vadinin batısındaki Gülek Boğazı ilkçağlardan beri önemini koruyan bir ulaşım yoludur.
  • Batı Toroslar. Antalya Körfezi batısında uzanan sıraları kabaca kuzeydoğu-güneybatı yönlü şeklindedir. Körfezin hemen batısındaki Beydağları en önemli sıradağları olarak kabul edilmektedir. Göller yöresinde karışık bir görünümde olan sıralar, Beyşehir Gölü ile Antalya Körfezinin doğusunda belirgin sıralar şeklindedir. Burada dış kısımdaki Sultan dağları, Akdağ, Dedegöl, Geyik Dağı sıraları en önemlileri olarak kabul edilir. Bu dağların uzanışı kabaca kuzeybatı-güneydoğu yönlü şeklindedir. Antalya Körfezi kuzeyinde Antalya ve çevresini Göller Yöresi ve diğer bölgelerimize doğru eksen üzerinde Çubuk Boğazı, önemli bir geçit yoludur. Batı Toroslar Taşeli Platosuna kadar uzanır ve orada gözden kaybolmaktadır.

Toros dağları özellikleri nelerdir?

  • Toros dağları ülkemizin güney kısımlarında başlayıp Akdeniz bölgesinin kıyılarına kadar paralel şeklinde uzanmaktadır.
  • Toros dağları batıda Teke yarımadasından başlayarak Suriye sınırına kadar devam eder.
  • Toros dağları Alphin kuşağının bir parçası olarak kabul edilir.
  • Toros dağları 3. Jeolojik zamanda Alpin Orojenezi ile oluşmuştur.
  • Ayrıca Toros dağları ülkemizin önemli ormanlık alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 01:56:03
Toros Dağları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Toros Dağları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Toros Dağları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kuzey Anadolu Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Kuzey Anadolu DağlarıAlp sıra dağlarının, ülkemizdeki kuzey kanadını oluşturan bu dağlar, iki sıra halinde Karadeniz Bölgesinde denize paralel şekilde uzanmaktadır. Kıyıya yakın olan kısmında bulunan dağlar; Küre, Canik, Gümüşhane, Giresun, Kalkanlı,...
Karadeniz Dağları
Karadeniz Dağları
Karadeniz Dağları, Türkiye'nin kuzeyini kıyıya paralel, birkaç sıra biçiminde çevreleyen sıra dağlardır. Dağ oluşumu sonucunda oluşan bu dönemeçli dağları garptan şarka doğru şu şekilde sıralanır: Ilgaz, Küre, Köroğlu, Canik, Köse, Giresun, Mescit, Y...
Hira Dağı
Hira Dağı
Hira Dağı, Sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed'e ilk vahinin geldiği mağaranın bulunduğu dağdır hira dağı. Mekke şehrinin kuzeydoğusunda bulunan hira dağı Kâbe'ye 5 km. Uzaklıktadır. Nur dağı diye de adlandırılan bu dağda insanlara doğru yolu göstermek...
Kandil Dağı
Kandil Dağı
Kandil DağıKandil Dağı; Kandil Dağı, Türkiye sınırları içerisinde yer alan bir bölge değildir. İran ve Irak toprak sınırında yer alan ve yaklaşık yüksekliği 1.500 km uzunluğundaki Zagros Dağları'nın bir bölümünü oluşturan sıra dağlardır. Dağın en büy...
Menteşe Dağları
Menteşe Dağları
Menteşe Dağları; Ülkemizde bulunan kırıklı dağlardan bir tanesidir. Türkiye dağlık bir ülkedir ve Ülkemizde farklı oluşum şekillerine sahip pek çok dağ bulunmaktadır. Bu dağlardan bir kısmı kıvrıklı oluşum şeklinde oluşmuş iken bir kısmı da kırılarak...
Köroğlu Dağları
Köroğlu Dağları
Köroğlu Dağları, İç Batı Karadeniz'deki sıradağlara verilen isimdir. İç Anadolu bölgesini Karadeniz'e bağlayan dağlardır. Doğuda Osmancık civarlarındaki Kızılırmak'tan, batıda Bilecik dolaylarındaki Sakarya Vadisine kadar uzandığı görülmektedir.Kuzey...
Kıvrım Dağları
Kıvrım Dağları
Kıvrım Dağları, Türkiye'de Marmara Bölgesinde, Ege Bölgesinde, Akdeniz Bölgesinde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Karadeniz Bölgesinde ve son olarak İç Anadolu Bölgesinde bulunmaktadırlar. Kıvrım Dağlarının oluşumu okyanus dibinde birik...
Sultan Dağları
Sultan Dağları
Sultan Dağları, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde bulunan Konya ve Isparta'nın il sınırını oluşturan  ve Afyon'a kadar Batı Torosların uzantısı olan yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olan genç sıralı dağlardır. Sultan Dağının etekleri alüvyonlarla ...
Zigana Dağı
Zigana Dağı
Zigana Dağları, Doğu Karadeniz dağlarının, Trabzon'un güneyinden Çoruh Vadisi'ne kadar olan kısmıdır. Trabzon'un Güneyindeki Çakır Dağından başlar, Harşit Çayı'nın doğusunda yer alan Karaburun'daki tepelerde sona ermektedir. Zigana Dağlarına adını ve...
Melendiz Dağı
Melendiz Dağı
Melendiz dağı; Niğde'de bulunmaktadır. Niğde'nin kuzeybatısında Niğde ile Bor arasında yer almakta olan volkanik bir dağdır. Batıda, taze taze volkan konisi biçimindeki Hasandağı ile birleşmektedir. Melendiz dağı ve Hasandağı aynı yanardağ silsilesin...
Alp Dağları
Alp Dağları
Alp Dağları, Dünya üzerinde bulunan en uzun sıradağlar olan bu dağlar 207.000 km kare bir alanı kaplamaktadır. Ekvartordan ve kutuplardan neredeyse aynı uzaklığa sahip olan bu dağlar Orta Avrupa'da yer almaktadır. Özellikle İsviçre, İtalya ve Fransa'...
Dağ Çayı
Dağ Çayı
Dağ çayı, aslında birçok kişinin duymuş olduğu, fakat hayatında hiç kullanmadığı bir bitki çayıdır. İnsanlara sağladığı birçok faydası ile çok eski zamanlardan beri kullanılmakta olan bu mükemmel bitki çayı, eski dönemlerde tıbbın geri olması nedeni ...

 

Toros Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Karadeniz Dağları
Hira Dağı
Kandil Dağı
Menteşe Dağları
Köroğlu Dağları
Kıvrım Dağları
Sultan Dağları
Zigana Dağı
Melendiz Dağı
Alp Dağları
Dağ Çayı
Olimpos Dağı
Amanos Dağları
Yunt Dağı
Kilimanjaro Dağı
Tendürek Dağı
Küre Dağları
Tur Dağı
Madra Dağı
Spil Dağı
Dağ Kekiği
Ural Dağları
Elbruz Dağı
Antalya Dağları
Ege Bölgesi Dağları
Canik Dağları
Karpat Dağları
Akdeniz Bölgesinin Dağları
Popüler İçerik
Olimpos Dağı
Olimpos Dağı
Olimpus Dağı,Yunanistan'ın kuzeyinde Tesalya ve Orta Makedonya idari bölgeleri arasında kalan efsanevi dağ oluşumudur, yüksekliği 2917 m. olan dağ Oly...
Amanos Dağları
Amanos Dağları
Amanos Dağları; Türkiye de Akdeniz bölgesinde bulunan Adana bölümünde, Kahramanmaraş ve Antakya çukurluğu ile İskenderun Körfezi Çukurova arasında uza...
Yunt Dağı
Yunt Dağı
Yunt Dağı; İzmir ve Manisa illeri sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyinde Bakır çay ırmağı ve ovası yer alır. Doğuda Gediz ırmağının suladığı Manisa ...
Kilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı
Kilimanjaro Dağı, genelde sadece kilimanjero olarak adlandırılmaktadır. Deniz seviyesinden 5895 metre yüksekte olup, Afrika nın ünlü bir dağıdır. Kili...
Tendürek Dağı
Tendürek Dağı
Tendürek dağı, ülkemizdeki aktif olan tek volkanik dağdır. Ağrı dağının güneyinde bulunur. Yüksekliği 3584 metredir. Dağın tepesindeki ortalama 500 me...
Küre Dağları
Küre Dağları
Küre dağları dünyanın ve Türkiye' nin görülmesi gereken en güzel yerlerinden biridir. Karadeniz de Bartın ve Kastamonu il sınırları içerisinde yer alı...
Tur Dağı
Tur Dağı
Tur Dağı ; Tur, Mısır'ın Sina bölgesinde bulunan, Süveyş kanalının başlangıcına yakın olan bir kesimde olan şehirdir. Rakımı 395 m olup, nüfusu ise ya...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Toros Dağları
Kuzey Anadolu Dağları
Karadeniz Dağları
Hira Dağı
Kandil Dağı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024